NTK Intellectual Property Law Firm - Văn phòng Luật Sở hữu trí tuệ NTK

Trang chủ NTK

Trang chủ

Giới thiệu

Tin tức- Sự kiện

Lĩnh vực hoạt động

Có thể bạn cần biết

Giới thiệu chung về SHTT

Tiêu chuẩn đối tượng đăng ký

Thủ tục pháp lý thực hiện

Vi phạm và xử lý vi phạm

Hướng dẫn đăng ký

Tra cứu

Mẫu tài liệu

Lưu ý

Liên hệ

 

 
Số lượt truy cập
 
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Trong đó:

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền liên quan đến quyền tác giả (còn gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu.


NGUYÊN TẮC BẢO HỘ VÀ CÁC HIỆP ĐỊNH LIÊN QUAN

Nguyên tắc bảo hộ

Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng; không bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh.

Các hiệp định liên quan

- Hiệp định TRIPs
- Hiệp ước PCT
- Công ước Pari
- Công ước Berne
- Công ước Rome
- Công ước Geneve
- Công ước Brussels
- Hiệp định Lisbonne
- Thỏa ước Madrid
- Hiệp ước Washington

.....

HỆ THỐNG BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TỤÊ TẠI VIỆT NAM

Các loại văn bằng bảo hộ thông thường

 1. Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

 2. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

 3. Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

 4. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý

 5. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

 6. Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

 7. Bằng bảo hộ giống cây trồng

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ, việc duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng

Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm. (15 năm)

Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau đây:

 • Kết thúc mười năm kể từ ngày nộp đơn;

 • Kết thúc mười năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới;

 • Kết thúc mười lăm năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp.

Để duy trì hiệu lực, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực. Để gia hạn hiệu lực, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực.

Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết hai mươi lăm năm đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết hai mươi năm đối với các giống cây trồng khác.

Quyền tác giả

 • Quyền nhân thân được bảo hộ vô thời hạn.

 • Quyền tài sản thông thường được bảo hộ 50 năm.

 • Quyền liên quan: thông thường là 50 năm.

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

 • đương nhiên chấm dứt,

 • theo yêu cầu của chủ văn bằng hoặc người khác,

 • theo pháp luật quy định,

 • do các điều kiện khách quan đem lại.

Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.


XÁC LẬP VÀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Xác lập quyền Sở hữu trí tuệ

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư­ơng trình được mã hoá được định hình hoặc thực hiện mà không gây ph­ương hại đến quyền tác giả.

Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau:

 • trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ hoặc công nhận đăng ký quốc tế;

 • đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký;

 • đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó;

 • đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó;

 • đối với quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh;

 • đối với quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng.

Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ

 • Áp dụng biện pháp công nghệ

 • Yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại

 • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm theo biện pháp dân sự, hành chính, hình sự tuỳ theo tính chất, mức độ xâm phạm hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ, biện pháp ngăn chặn.

 • Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài.

 


 

@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – ĐẦU TƯ N.T.K