Trang chủ

Giới thiệu

Tin tức, sự kiện

Tư vấn đầu tư & kinh doanh

Đại diện sở hữu trí tuệ

Tư vấn pháp lý

Tra cứu

Liên hệ

 

 
Số lượt truy cập
 
TƯ VẤN MUA BÁN, SÁT NHẬP CÔNG TY

Không dừng lại ở các dịch vụ tư vấn liên quan đến việc thành lập và triển khai ban đầu cho các Dự án đầu tư nước ngoài, NTK đã tư vấn thành công cho rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong việc cơ cấu lại công ty, mua bán và sáp nhập công ty tại Việt Nam. NTK có đầy đủ khả năng để tham gia tư vấn cho toàn bộ quá trình mua bán, sáp nhập Công ty, bao gồm:

  • Đánh giá cơ cấu hiện tại và đề xuất cơ cấu tối ưu;

  • Soạn thảo các tài liệu giao dịch;

  • Hỗ trợ đàm phán và theo dõi quá trình phê duyệt.

Các giao dịch mua bán, sáp nhập Công ty tiêu biểu mà NTK tư vấn bao gồm:

  • Tư vấn cho Tập đoàn OTIS (Hoa Kỳ) trong việc cơ cấu lại vốn đầu tư, chuyển nhượng vốn và sáp nhập hai Công ty con tại Việt Nam;

  • Tư vấn cho Tập đoàn KDDI (Nhật Bản) trong việc cơ cấu lại vốn đầu tư, chuyển nhượng vốn và tổ chức Công ty con tại Việt Nam;

  • Tư vấn cho Công ty Liên doanh FUJITA THÀNH CÔNG trong việc cơ cấu lại vốn đầu tư và vốn pháp định;

  • Tư vấn cho Công ty Liên doanh DAIWA Thăng Long trong việc mua lại phần góp vốn của Công ty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất (một doanh nghiệp nhà nước) trong Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh Nhựa và sáp nhập hai Dự án này;

  • Tư vấn cho Công ty Aircon Service Limited trong việc mua lại toàn bộ cổ phần của hai doanh nghiệp Nhà nước trong Công ty Liên doanh Dịch vụ Điều hòa Không khí Việt Nhật;

  • Tư vấn cho Tổng Công ty Phát triển Nhà Hà Nội (một doanh nghiệp nhà nước) trong việc mua lại toàn bộ phần vốn góp của AC Real Estate Development Co., Ltd. trong Dự án liên doanh xây dựng căn hộ cao cấp tại Hà Nội;

 

 

 

 

 

Trang chủ | Giới thiệu | Tư vấn Đầu tư & Kinh doanh | Đại diện SHTT | Tư vấn Pháp lý | Lưu ý | Liên hệ
 


 

@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – ĐẦU TƯ N.T.K